​JD Byg Entreprise Projektering

JD Byg Entreprise har en bred vifte af kompetencer indenfor erhvervsbyggeri. Vi bygger i både totalentreprise og hovedentrepriser.

Med egen projekteringsafdeling, har vi mulighed for at hjælpe kunder lige fra skitseprojekt og visualisering af tanker og drømme, til myndigheds- og udførelsesprojektering.​

​Vores projekteringsafdeling udfører således tegneopgaver og brandstrategi-delen af et projekt. Ingeniørydelser købes blandt samarbejdspartnere, som vi har et indgående kendskab til.

Vi har egen tegnestue, BK2 brandrådgiver og myndighedsbehandler, hvilket er en stor fordel både økonomisk og arbejdsmæssigt for både bygherre og os som entreprenør, da der er kort og forholdsvis billig vej fra ide til handling eller rådgivning.

Biogas og forsyninG

JD Byg Entreprise har indenfor de seneste år udført en lang række byggerier indenfor biogas og fjernvarme.
​Vi har herigennem opnået stor viden og erfaring i netop kompleksiteten i disse typer bygninger.

I forbindelse med fjernvarme har der både været tale om bygninger til pumpehuse og vekslerstationer.

Af bygninger til forsyninger kan her nævnes:

Fjernvarme

Hatting, Gedved, Løsning, Torsted, Lund, Horsens N. samt ved hovedanlægget på havnen i Horsens.

Biogas

Kalundborg, Kliplev, Solrød, Horsens, Fangel, Herning m.fl.​​

KONTOR OG ADMINISTRATION

I hovedparten af vore byggeopgaver indarbejdes kontorfaciliteter.
Om der er tale om et par kontorer eller selvstændige administrations- og velfærdsbygninger, udfører vi dem med samme tilgang til præcision og kvalitet, som det øvrige byggeri.

BYGGERI TIL FØDEVAREINDUSTRI

JD BYG ENTREPRISE HAR FOKUS PÅ KVALITETS- & PRISBILLIGE BYGGERIER TIL FØDEVAREINDUSTRIEN.

JD Byg Entreprise har stor ekspertise og erfaring indenfor både traditionelt byggeri og det moderne udviklet byggeri til fødevareindustrien, hvor der skal tages højde for både klimaaftrykket og bæredygtigheden i byggeriet.

JD Byg Entreprise opfører alle former for byggerier til fødevareindustrien i henholdsvis total- eller hovedentreprise indenfor bl.a. nedenstående områder:

  • Slagteri – både opført med betonelementer, fuld- eller skalmuret eller med stålsandwichpaneler som klimaskærm, samt traditionel B9 tagkonstruktion, tag-stålsandwichpaneler eller med tagpap


  • Køle-/frostlager– både opført med betonelementer, fuld- eller skalmuret eller med stålsandwichpaneler som klimaskærm, samt traditionel B9 tagkonstruktion eller som tag-stålsandwichpaneler


  • Produktionsbyggeri – både opført med betonelementer, fuld- eller skalmuret eller med stålsandwichpaneler som klimaskærm, samt traditionel B9 tagkonstruktion, tag-stålsandwichpaneler eller med tagpap


  • Lagerbyggeri – både opført med betonelementer, fuld- eller skalmuret eller med stålsandwichpaneler som klimaskærm, samt traditionel B9 tagkonstruktion, tag-stålsandwichpaneler eller med tagpap


  • Kølelager til kartofler og grønt– både opført med betonelementer, fuld- eller skalmuret eller med stålsandwichpaneler som klimaskærm, samt traditionel B9 tagkonstruktion, tag-stålsandwichpaneler eller med tagpap

ØVRIGE BYGGERIER

Lejlighedsvis har vi i JD Byg Entreprise udført skolebyggeri og boligprojekter.
Bl.a har vi i opført 77 boliger i projektet ”Sønderhaven” i Brædstrup,
samt et større ombygningsprojekt på Kultorvet i København, med udførelse af 24 hotellejligheder.​

ERHVERVS- OG INDUSTRIBYGGERI

JD Byg Entreprise udfører erhvervs- og industribyggeri i bred forstand. Vi kan således imødegå kundernes ønske uanset om der ønske opført bygninger i beton eller stål.

HAVNEBYGGERI

At arbejde på havne er ofte lidt specielle opgaver. Her har vi i Skagen opført flere bygninger,
ligesom vi i Frederikshavn har bygget et større bulklager.

LANDBRUGSBYGGERI

JD BYG ENTREPRISE HAR FOKUS PÅ KVALITETS- & PRISBILLIGE LANDBRUGSBYGGERIER.

JD Byg Entreprise har stor ekspertise og erfaring indenfor både traditionelt landbrugsbyggeri og det moderne udviklet landbrugsbyggeri, hvor der tages højde for både klimaaftrykket og bæredygtigheden i byggeriet.

JD Byg Entreprise opfører alle former for byggerier til landbruget i henholdsvis total- eller hovedentreprise indenfor bl.a. nedenstående områder:

  • Kyllingestalde – både opført med betonelementer, fuld- eller skalmuret eller med stålsandwichpaneler som klimaskærm, samt traditionel B9 tagkonstruktion eller som tag-stålsandwichpaneler

  • Ko-, kvie-, ungdyrs- og kalvestalde – både opført med betonelementer, fuld- eller skalmuret eller med stålsandwichpaneler som klimaskærm, samt traditionel B9 tagkonstruktion eller som tag-stålsandwichpaneler

  • Svinestalde – både opført med betonelementer, fuld- eller skalmuret eller med stålsandwichpaneler som klimaskærm, samt traditionel B9 tagkonstruktion eller som tag-stålsandwichpaneler

  • Maskinhus – både opført med betonelementer, fuld- eller skalmuret eller med stålsandwichpaneler som klimaskærm, samt traditionel B9 tagkonstruktion eller som tag-stålsandwichpaneler

  • Kartoffelhus / kølehal – både opført med betonelementer, fuld- eller skalmuret eller med stålsandwichpaneler som klimaskærm, samt traditionel B9 tagkonstruktion eller som tag-stålsandwichpaneler

LETSTALD

JD BYG ENTREPRISE HAR FOKUS PÅ PRISBILLIGE STALDE – DERFOR SKAL DU BYGGE LET-STALDEN

I 2019 startede udviklingen af konceptet ”Let-Stalden” vers. 1.0, hvor fokus var at minimere byggeomkostningerne på opførelsen af slagtesvinsstalde – gerne op imod 50 procent. Der er vi endnu ikke nået til, men hos en svineproducent i Vestjylland v/Skjern, der var med på flere af ideerne i 2019, blev omkostninger til byggeriet reduceret med omkring 25-30 procent i forhold til traditionelt standardbyggeri.

Siden da har JD Byg Entreprise og Charles Damholt arbejdet videre på udviklingen af vers. 3, hvorfor målet for JD Byg Entreprise nu er at videreudvikle den prisbillige slagtesvinsstald hvor indeklimaet og forholdene skal være i højsædet for såvel dyrene som personalet. Herudover skal stalden være nem at rengøre, til gavn for bygherre.

Når man bevæger sig rundt i forskellige stald typer, vil man hurtigt blive opmærksom på, at netop indeklimaet er mærkbart bedre i ”Let-Staldene” en i de traditionelle stalde med f.eks. med gitterspær og diffuslofter.

Siden det første projekt blev opført i 2019, er der opført yderligt 2 projekter.
Senest har Charles Damholt solgt og opført et lignede projekt i Vestjylland v/Bækmarksbro i en vers 2.0, hvor der er gjort yderlige tiltag ifm. udviklingen af konceptet, som vi meget gerne vil fortælle om. Projektet blev afleveret i 2022 til stor tilfredshed hos bygherre.

Hos JD Byg Entreprise arbejder vi på en vers. 3.0, som bl.a. omhandler tagløsningen, der er næste step i at gøre byggeriet af let-staldene endnu billigere, uden at gå på kompromis med ventilationen af stalden samt gældende brandregler.

En af fordelene ved at vi benytter PIR-paneler og har smalle staldbygninger, er de lavere omkostninger til stålbuer, fundamenter samt arbejdstimerne.
De smalle bygninger tilpasses individuelt ift. bygherres ønske ift. antal af stipladser pr. hold.

​Kontakt

JD Byg Entreprise A/S

Vestervangen 5 B
​8740 Brædstrup

CVR: 35226958

Telefon: ​​75 75 22 47​​

E-mail: jdb​yg@j​dbyg.dk 

Salgs- og leveringsbetingelser

Sociale medier​

facebook​   linkedin

Vurderet 4.8 / 5 stjerner på baggrund af 4 anmeldelser på Facebook