Skip to main content

Om JD BYG Entreprise

Historie

JD Byg har eksisteret siden 1996, hvor Henrik Daugaard etablerede virksomheden. Oprindeligt som en traditionel tømrervirksomhed, som dog efterhånden udviklede sig til primært at opføre hele byggesager indenfor hal- og staldbyggeri.

I 2012 blev Rasmus K. Hansen ansat i selskabet, hvorefter Henrik og Rasmus dannede JD Byg Entreprise. De fik i fællesskab udviklet selskabet, fra en tømrervirksomhed til et selskab som udførte byggeopgaver i hhv. fag-, hoved- og totalentrepriser.

Gennem årene har selskabet haft stor fokus på erhvervsbyggeri i bred forstand, hvor byggeopgaverne er spredt ud over hele landet.

Selskabet har fortsat en større tømrerafdeling, som dog primært udfører byggeopgaver på egne projekter.
I 2022 solgte Henrik hovedparten af sin ejerandel til Rasmus, og udtrådte af direktionen.

I januar 2023 udnævntes udviklingschef Torben Molme til direktør i selskabet efter næsten 3 års ansættelse.

Direktionen udgør herefter Rasmus K. Hansen og Torben Molme i fællesskab.

Individuelt erhvervsbyggeri

Hos JD Byg Entreprise beskæftiger vi os med hoved- og totalentrepriser af domiciler, industribygninger og haller.

Vi er med hele vejen fra idéfasen til fuldendt projekt og alle projekter udføres ud fra dit individuelle behov.

Vi guider dig hele vejen gennem processen og hjælper med inspiration og faglig sparring. Vores ekspertise dækker projektering og håndtering af myndighedsgodkendelser og i den forbindelse har vi egen brandteknisk rådgiver (BK2).