Skip to main content

Gangforbindelse Kastrup Lufthavn

Bygherre:

Entreprisetype:

Erhvervsbyggeri:
Projektet omfatter etableringen af en ny gangforbindelse. Denne forbinder A/S Øresund – Sund og Bælt’s projekt ‘Ny Kastrup Lufthavn Station’ til Københavns Lufthavns Kastrups Terminal 3.

Gangforbindelsen består af en stålrammekonstruktion som er den bærende del. Ydervæggene består af sandwichelementer og tagkonstruktionen består af højprofiler, isolering og tagpap.

Indvendige vægge er afsluttet med krydsfinerplader og lofter udført som trælamelloft. Arbejdet er udført igennem det eksisterende Parkeringshus P7.
Projektet er konstruktionsklasse 3 (KK3).

Beliggenhed:
Kastrup Lufthavn

Areal:
720 m²