Skip to main content

Byggeri med bæredygtighed i fokus

Udover brandteknisk rådgivning, kan vi rådgive om bæredygtighed. JD Byg Entreprise har blandt andet udført Genbrugspladsen i Brædstrup i bæredygtige materialer.

Genbrugspladsen omfatter fire bygninger med fire forskellige materialer, heraf:​

  • Genbrugsmursten
  • Brændt træ
  • Genbrugstræ
  • Plastik fra skraldespande er brugt som beklædning

Bæredygtighed er vigtig i alle vores projekter.

Vi har konstant fokus på bæredygtighed og kan i hele byggeprocessen bidrage med erfaring og sparring for at nå det ønskede resultat.